ACTIVITAT FÍSICA DIARIA: UN FACTOR QUE INFLUEIX POSITIVAMENT AL BENESTAR I LA SALUT DELS TREBALLADORS I A LA PRODUCTIVITAT EMPRESARIAL

FELICIDAD

Aquest artcile parla sobre els beneficis que té l’activitat física i com aquesta influeixen a reduir l’absentisme laboral, a millorar la salut dels treballadors i en definitiva a que els treballadors estiguin més feliços i motivats.

Per llegir l’article cliqueu al següent enllaç: beneficis laborals de l’activitat física