El compromís de Cornellà de Llobregat per incentivar a la població a tenir un estil de vida actiu i saludable i per tant vetllar per la qualitat de vida es concreta en:

 

  • CORNELLÀ I ESPORT. Una ciutat que es compromet amb l’esport i les seves polítiques i que lluita per atendre a tots els col·lectius.
  • CORNELLÀ I SALUT. Una ciutat que es compromet a fomentar estils de vida saludables i actius.
  • CORNELLÀ I EDUCACIÓ. Una ciutat que transmet valors i els potencia amb la plataforma JugaVerdPlay per tal de difondre mitjançant l’esport la bona conducte, el companyarisme… dins i fora de les instal·lacions i espais esportius.  
  • CORNELLÀ I PARTICIPACIÓ . Una ciutat que facilita la interacció (comunicació, participació, acció, accés a les TIC) entre els seus ciutadans, també mitjançant l’esport.
  • CORNELLÀ I COMERÇ. Una ciutat que impulsa mitjançant l’esport el comerç local de proximitat.
  • CORNELLÀ I LA SOSTENIBILITAT. Una ciutat que vincula l’esport amb la sostenibilitat dels seus barris i espais esportius per tal de vincular els valors esportius amb els valors de la ciutat.