L’Ajuntament de Cornellà ha elaborat una piràmide alimentària saludable perquè totes les persones que ho desitgin puguin estar informades sobre els grups d’aliments que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar la nostra pròpia dieta.

piramide

S’adjunta l’enllaç on trobareu tota la informació: piramide-alimentaria